پچ های PES 2016 (ساخته شده توسط کاربران)

نرم افزاری های ویرایش PES 2016 (CPK File Manager, DpFileList Generator, File Explorer)

بروزرسانی های رسمی KONAMI (DLC / Data Packs) برایPES 2016

تابلوهای تبلیغانی PES 2016

توپ های PES 2016

کفش های PES 2016

چهره های (فیس) PES 2016

لباس های (کیت) PES 2016(داوران،بازیکنان و مربیان)

کارهای گرافیکی PES 2016

اسکوربوردهای PES 2016

چمن های PES 2016

اخبار PES 2016

ویدئوهای رسمیPES 2016