, , ,

نسخه 7 گزارشگر بازی PES 2017

PES 2017 English Commentary 7 by predator002

ویژگی ها

 • صدای نام بازیکنان
 • 215 نام مخفی شده به قسمت ادیت اضافه شد .
 • 529 نام جدید به بازی اضافه شد.
 • تیم های جدید
 • 71 تیم انگلیسی،38 تیم آلمانی،45 تیم ایتالیایی
 • 46 تیم اسپانیایی،42 تیم فرانسوی،18 تیم هلندی،18 تیم پرتغالی
 • 17 تیم لهستان،24 تیم مالزی
 • 18 تیم برزیلی،19 تیم آرژانتینی،35 تیم اروپایی
 • 68 تیم ملی

ادامه مطلب …

, ,

نسخه 6 گزارشگر بازی PES 2017

PES 2017 English Commentary AIO 6 by predator002

ویژگی ها

 • صدای نام بازیکنان
 • 215 نام مخفی شده به قسمت ادیت اضافه شد .
 • 529 نام جدید به بازی اضافه شد.
 • تیم های جدید
 • 71 تیم انگلیسی،38 تیم آلمانی،45 تیم ایتالیایی
 • 46 تیم اسپانیایی،42 تیم فرانسوی
 • 18 تیم برزیلی،19 تیم آرژانتینی،35 تیم اروپایی
 • 68 تیم ملی

ادامه مطلب …

, ,

نسخه پنجم بروزرسانی گزارشگر انگلیسی PES 2017

PES 2017 English Commentary Full Update 5 by predator002

ویژگی ها

 • صدای نام بازیکنان
 • 215 نام مخفی شده به قسمت ادیت اضافه شد .
 • 16 نام جدید به قسمت ادیت اضافه شد .
 • صدا های جدید نام تیم ها به لایسنس های کونامی اضافه شد .
 • 51 نام بازیکن جدید ایجاد شد
 • تیم های جدید
 • 71 تیم انگلیسی،38 تیم آلمانی،45 تیم ایتالیایی
 • 46 تیم اسپانیایی،42 تیم فرانسوی
 • 18 تیم برزیلی،19 تیم آرژانتینی،35 تیم اروپایی
 • 68 تیم ملی

ادامه مطلب …

, ,

نسخه چهارم بروز رسانی گزارشگر انگلیسی PES 2017

PES 2017 English Commentary Full Update 4 by predator002

ادامه مطلب …