نسخه 9 گزارشگر بازی PES 2017

, ,

PES 2017 English Commentary 9 by predator002

ویژگی ها

 • 215 نام مخفی شده به قسمت ادیت اضافه شد .
 • 1624نام جدید به بازی اضافه شد.
 • تیم های جدید
 • 10 تیم کرواسی،71 تیم انگلیسی و 42 تیم فرانسوی
 • 38 تیم آلمانی،45 تیم ایتالیایی و 18 تیم هلندی
 • 17 تیم لهستان،24 تیم مالزی
 • 18 تیم برزیلی،19 تیم آرژانتینی،35 تیم اروپایی
 • 68 تیم ملی
 • اضافه شدن 16 تیم ایرانیپ
 • لیست بازیکنان جدید

ادامه مطلب …

نسخه 8 گزارشگر بازی PES 2017

, ,

PES 2017 English Commentary 8 by predator002

ویژگی ها

 • صدای نام بازیکنان
 • 215 نام مخفی شده به قسمت ادیت اضافه شد .
 • 1624نام جدید به بازی اضافه شد.
 • تیم های جدید
 • 10 تیم کرواسی،71 تیم انگلیسی و 42 تیم فرانسوی
 • 38 تیم آلمانی،45 تیم ایتالیایی و 18 تیم هلندی
 • 17 تیم لهستان،24 تیم مالزی
 • 18 تیم برزیلی،19 تیم آرژانتینی،35 تیم اروپایی
 • 68 تیم ملی
 • اضافه شدن 16 تیم ایرانی

ادامه مطلب …

پک تشویق تماشاگران PES 2017

, ,

پک تشویق تماشاگران برای بازی PES 2017

ویژگی ها

 • 589 تیم با 8 صدای مختلف
 • 288 تیم با 4 صدای مختلف

ادامه مطلب …

نسخه 7 گزارشگر بازی PES 2017

, , ,

PES 2017 English Commentary 7 by predator002

ویژگی ها

 • صدای نام بازیکنان
 • 215 نام مخفی شده به قسمت ادیت اضافه شد .
 • 529 نام جدید به بازی اضافه شد.
 • تیم های جدید
 • 71 تیم انگلیسی،38 تیم آلمانی،45 تیم ایتالیایی
 • 46 تیم اسپانیایی،42 تیم فرانسوی،18 تیم هلندی،18 تیم پرتغالی
 • 17 تیم لهستان،24 تیم مالزی
 • 18 تیم برزیلی،19 تیم آرژانتینی،35 تیم اروپایی
 • 68 تیم ملی

ادامه مطلب …

نسخه 6 گزارشگر بازی PES 2017

, ,

PES 2017 English Commentary AIO 6 by predator002

ویژگی ها

 • صدای نام بازیکنان
 • 215 نام مخفی شده به قسمت ادیت اضافه شد .
 • 529 نام جدید به بازی اضافه شد.
 • تیم های جدید
 • 71 تیم انگلیسی،38 تیم آلمانی،45 تیم ایتالیایی
 • 46 تیم اسپانیایی،42 تیم فرانسوی
 • 18 تیم برزیلی،19 تیم آرژانتینی،35 تیم اروپایی
 • 68 تیم ملی

ادامه مطلب …

نسخه پنجم بروزرسانی گزارشگر انگلیسی PES 2017

,

PES 2017 English Commentary Full Update 5 by predator002

ویژگی ها

 • صدای نام بازیکنان
 • 215 نام مخفی شده به قسمت ادیت اضافه شد .
 • 16 نام جدید به قسمت ادیت اضافه شد .
 • صدا های جدید نام تیم ها به لایسنس های کونامی اضافه شد .
 • 51 نام بازیکن جدید ایجاد شد
 • تیم های جدید
 • 71 تیم انگلیسی،38 تیم آلمانی،45 تیم ایتالیایی
 • 46 تیم اسپانیایی،42 تیم فرانسوی
 • 18 تیم برزیلی،19 تیم آرژانتینی،35 تیم اروپایی
 • 68 تیم ملی

ادامه مطلب …

نسخه چهارم بروز رسانی گزارشگر انگلیسی PES 2017

, ,

PES 2017 English Commentary Full Update 4 by predator002

ادامه مطلب …