نوشته‌ها

دانلود پک توپ شماره 4 برای PES 2018

,

 

 

PES 2018 Ballpack Vol. 4 (with 42 Balls) by Hawke

ویژگی ها

  • داشتن توپ های Ordem V PL/Ordem V LFP/Ordem V Serie A/Ordem V PL HiVis/Ordem V LFP HiVis and Ordem V Serie A HiVis همراه با پیش نمایش و نام صحیح توپ ها
  • 42 توپ در نسخه جدید

 

 

دانلود پک توپ شماره 3 برای PES 2018

,

 

 

PES 2018 Ballpack Vol. 3 by Hawke

ویژگی ها

  • داشتن توپ های Ordem V PL/Ordem V LFP/Ordem V Serie A/Ordem V PL HiVis/Ordem V LFP HiVis and Ordem V Serie A HiVis همراه با پیش نمایش و نام صحیح توپ ها

 

 

دانلود پک توپ شماره 2 برای PES 2018

,

 

 

PES 2018 Ballpack Vol. 2 by Hawke

ویژگی ها

  • داشتن توپ های Ordem V PL/Ordem V LFP/Ordem V Serie A/Ordem V PL HiVis/Ordem V LFP HiVis and Ordem V Serie A HiVis همراه با پیش نمایش و نام صحیح توپ ها

 

 

دانلود پک توپ شماره 1 برای PES 2018

,

 

 

PES 2018 Ballpack Vol. 1 by Hawke

ویژگی ها

  • داشتن توپ های Ordem V PL/Ordem V LFP/Ordem V Serie A/Ordem V PL HiVis/Ordem V LFP HiVis and Ordem V Serie A HiVis همراه با پیش نمایش و نام صحیح توپ ها