نوشته‌ها

برنامه DpFileList Generator v1.1 مخصوص PES 2018

,

 

 

برنامه DpFileList Generator v1.1

امکانات

  • جنرات اتوماتیک نهایت 47 فایل CPK
  • انتخاب فایل های دلخواه
  • کشیدن و رها کردن فایل های CPK بر حسب نیاز
  • طراحی جدید همراه با قابلت بروزرسانی اتوماتیک (نیاز به دانلود مجدد نرم افزار نمیباشد)

 

 

 

برنامه DpFileList Generator مخصوص PES 2018

,

DpFileList Generator 2018 1.0

امکانات

  • جنرات اتوماتیک نهایت 47 فایل CPK
  • انتخاب فایل های دلخواه
  • کشیدن و رها کردن فایل های CPK بر حسب نیاز
  • طراحی جدید همراه با قابلت بروزرسانی اتوماتیک (نیاز به دانلود مجدد نرم افزار نمیباشد)