نوشته‌ها

آپدیت پچ گرافیکی PES 2018 ورژن 8 AIO

,

 

 

 

آپدیت پچ گرافیکی PES 2018 ورژن 8 AIO

 

 • حذف چمن های سه بعدی کنار دروازه ها در بخش های Myclub و PESLeague
 • حذف تبلیغات تقلبی ورزشگاه های بازی
 • اضافه یا جایگزین کردن تابلوهای تبلیغاتی در استادیوم ها
 • اضافه و یا جایگزین شدن لباس داوری
 • حذف تبلیغات PUMA

نیاز به دانلود نسخه های قبلی نمیباشد

 

 

 

آپدیت پچ گرافیکی PES 2018 ورژن 7 AIO

,

 

 

 

آپدیت پچ گرافیکی PES 2018 ورژن 7 AIO

 

 • حذف چمن های سه بعدی کنار دروازه ها در بخش های Myclub و PESLeague
 • حذف تبلیغات تقلبی ورزشگاه های بازی
 • اضافه یا جایگزین کردن تابلوهای تبلیغاتی در استادیوم ها
 • اضافه و یا جایگزین شدن لباس داوری
 • حذف تبلیغات PUMA

نیاز به دانلود نسخه های قبلی نمیباشد

 

 

 

آپدیت پچ گرافیکی PES 2018 ورژن 6 AIO

,

 

 

 

 

آپدیت پچ گرافیکی PES 2018 ورژن 6 AIO

 

 • حذف چمن های سه بعدی کنار دروازه ها در بخش های Myclub و PESLeague
 • حذف تبلیغات تقلبی ورزشگاه های بازی
 • اضافه یا جایگزین کردن تابلوهای تبلیغاتی در استادیوم ها
 • اضافه و یا جایگزین شدن لباس داوری
 • حذف تبلیغات PUMA

نیاز به دانلود نسخه های قبلی نمیباشد