ادیت و ویرایش PES & FIFA

توسط این بخش میتوانید ما را در بروزرسانی و یا انتشار پست های جدید یاری نمایید.همچنین کاربرانی که در زمینه ادیت فعالیت دارند میتوانند در صورت تمایل ویرایش های خود را برای ما ارسال کرده تا در سایت قرار گیرد.

شرایط ارسال پست

  1. عدم نیاز به ثبت نام
  2. حداقل 300 کلمه و توضیح کامل
  3. عنوان موضوع به شکل صحیح درصورت وجود شماره نسخه ذکر شود
  4. لینک معتبر از منتشر کننده عدم استفاده از لینک های موجود در سایت های فارسی
  5. ارسال لینک بدون تبلیغ تمامی تبلیغ ها رد شده باشه
  6. ارسال لینک تصاویر در صورت وجود بیش از 1 تصویر در قالب فایل متنی ارسال شود
  7. انتخاب دسته بندی صحیح

 

[ap-form]