ادیت و ویرایش PES & FIFA

استادیوم Camp Nou برای PES 2017

استادیوم Camp Nou برای PES 2017

خب بالاخره آقای Txak نسخه جدید استادیوم خانگی تیم بارسلونا موسوم به Camp Nou منتشر کرد

تغییرات

  • تابلوهای تبلیغانی
  • تابلوهای دورزمین و جدید تیم بارسلونا
  • چمن جدید استادیوم Camp Nou
  • تبلیغات نایک و بارسلونا در اطراف زمین
  • پرچم کرنر

mediafire