ادیت و ویرایش PES & FIFA

بروزرسانی پچ MJPES نسخه 3.01 و 3.02 PES 2017

بروزرسانی پچ MJPES نسخه 3.01 و 3.02 PES 2017

تغییرات

  • حل مشکلات تیم های بارسلونا برزیل
  • حل مشکل لیگ برزیل
  • سازگاری کامل با دیتاپک 1

mediafire

توجه

نیاز به نصب نسخه قبلی پچ

پچ جدید MJPES نسخه 3.00 برای PES 2017