ادیت و ویرایش PES & FIFA

مود گرافیکی FMODS Pitch نسخه 2.2 برای PES 2017

PES 2017 FMODS Pitch v2.2 by Fruits

دانلود :

mediafire

ویژگی ها :
بروز رسانی تکسچر خاکی فقط در هنگام زمستان / روز / بارانی و زمستان / شب / بارانی
شامل تنظیمات نور توسط NikoLiberty
شامل آسمان های NikoLiberty