ادیت و ویرایش PES & FIFA

نسخه 2.0 مود گرافیکی PesCups.Ru برای FIFA 17

 FIFA 17 PesCups.Ru Free Ultra 2.0

گرافیک فوق العاده برای FIFA 17 ساخته شده توسط وبسایت PesCups.Ru که با حالت های مختلفی بطور چشمگیری تاثیرات مثبتی بر گرافیک بازی میگذارد .
دانلود :
mediafire
تصاویر :
توضیحات :
– شامل 5 حالت مختلف
– بلور پیشفرض مو ها حذف شده است
روش تغییر حالت ها :
– بعد از نصب در محل بازی ، پوشه ای با نام Styles – pescups.ru ساخته میشود .
– وارد آن شوید ، درون پوشه هر 5 حالت وجود دارد ، حالت مورد نظر خود را انتخاب کرده و در محل نصب بازی کپی کنید .
– حالت پیشفرض روی نوع اول میباشد .
راهنما :
– برای فعال یا غیرفعال کردن حالت ها از کلید Scroll Lock استفاده کنید .
– برای تغییر حالت بازی را بسته و سپس به تغییر آن بپردازید .
نصب:
– فایل FreeUltra20.exe را اجرا کنید
پاک کردن :
– فایل Ultradel.exe را اجرا کنید .