ادیت و ویرایش PES & FIFA

پچ جدید SMoKE برای PES 2017

PES 2017 SMoKE Patch v9.0 Starter Edition

نسخه اولیه پچ برای PES 2017

ویژگی ها :
  • اصلاح نام تیم ها و لوگوها
  • اصلاح نام لیگ ها و لوگوها
  • اصلاح لباس تیم ها
  • بروزرسانی نقل و انتقالات
  • لباس داوری جدید و توپ جدید

تغییرات در نسخه بعدی
  • اضافه شدن تیم ها و فیس های بیشتر
  • توپ و استادیوم های بیشتر
  • اضافه شدن لیگ های آلمان و ژاپن
  • اختصاص دادن نام بازیکنان برای گزارشگر

mediafire