ادیت و ویرایش PES & FIFA

پچ MLS and J.League سازگار با PTE 2.1

پچ MLS and J.League سازگار با PTE 2.1

پچ فوق که لایسنس MLS and J.League را داره با پچ PTE 2.1 اخرین نسخه سازگار میباشد

برای استفاده از این پچ نیاز به نصب PTE 2.1 میباشد دانلود