ادیت و ویرایش PES & FIFA

PES 2017 MyPES Patch

PES 2017 MyPES Patch

Download MyPES 2017 Patch v0.1 EPL

اولین پچ منتشر شده برای بازی PES 2017

تغییرات

نام واقعی تیم های حاضر در لیگ جزیره و رئال مادرید

نام و لوگو تمامی تیم ها

لباس کامل لیگ جزیره و رئال مادرید

لباس لیگ اروپا و لیگ قهرمان تیم های لیگ جزیره